Menu Sluiten

Vraag & antwoord

Onderstaand vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen?
Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier.

De Vereniging van Eigenaren (VvE) voert het beheer van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en ziet toe op nakoming van de verplichtingen die de appartementseigenaren ten opzichte van elkaar hebben. Een VvE is een vereniging en heeft dus leden en een bestuur. De leden zijn de eigenaren zelf en samen vormen zij de vergadering van eigenaren. Dit is het orgaan van de VvE dat alle besluiten neemt. Een actieve vereniging voldoet aan de eisen van de wet. Een dergelijke vereniging vergadert één keer per jaar, pleegt structureel onderhoud en spaart voor onderhoud in de toekomst. Wanneer er niet of te weinig vergaderd wordt, er geen of te weinig financiële verantwoording wordt afgelegd en er geen of te weinig onderhoud wordt gepleegd, spreken we van een slapende of inactieve VvE.
Eigenaren kunnen de taken en bevoegdheden (ver)delen. Vaak zal de verantwoording echter bij de bestuurder(s) liggen, zoals de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur kan worden gekozen uit de leden. Het is ook mogelijk deze toe te kennen aan externen, zoals een beheerder of administrateur.
De gezamenlijke delen en ruimten zijn omschreven in de splitsingsakte. Meestal worden hiertoe ondermeer gerekend het dak, de riolering, het trappenhuis, de gevels, de balkons, de kozijnen en het portiek. Maar de gemeenschappelijke delen kunnen ook installaties betreffen, zoals trapverlichting, bellenborden, liften en dergelijke.
Een collectieve opstalverzekering is wettelijke verplicht. Met een collectieve opstalverzekering is de VvE verzekerd voor directe materiële schade aan het gebouw door onder andere brand, storm en waterschade. Naast de opstalverzekering is een VvE ook wettelijk verplicht een collectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Een VvE draagt zorg voor alle zaken die het gehele appartementengebouw aangaan en waarvoor de eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor voor- en achtergevels, een portiek, een gemeenschappelijke tuin, maar ook voor het dak, de goten en een fietsenberging. Alle eigenaren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van deze ruimtes en de bijkomende kosten.
Met een meerjaren onderhoudsplan denkt de VvE vooruit. U kunt tijdig inspelen op voorziene kosten en onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud voorkomen. Ook hebt u snel en duidelijk inzicht in de financiering en planning van onderhoud op korte en lange termijn.
Met een meerjaren onderhoudsplan denkt de VvE vooruit. U kunt tijdig inspelen op voorziene kosten en onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud voorkomen. Ook hebt u snel en duidelijk inzicht in de financiering en planning van onderhoud op korte en lange termijn.
De splitsingsakte bevat samengevat een omschrijving van de diverse appartementen en de gemeenschappelijke gedeelten. Ook de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaren, met een overzicht van de verdeling van het pand zijn, in dit document opgenomen. Zo is in de splitsingsakte – aan de hand van een verdeelsleutel – bepaald voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de VvE. De notaris geeft u bij aankoop van uw appartement een exemplaar van de splitsingsakte en het reglement. U kunt de splitsingsakte ook opvragen bij het Kadaster.
Als eigenaar van een appartement bent u verplicht lid van een VvE. Dat is bij wet geregeld. U kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Als u uw appartement verkoopt, eindigt ook het lidmaatschap van de VvE. Alle leden dragen de gemeenschappelijke lasten van de VvE en zijn dus verplicht hun aandeel te betalen.
Als u van plan bent een appartement te kopen dan heeft u grote kans dat uw nieuwe woning onderdeel uitmaakt van een VvE. Als eigenaar van zo’n appartement bent u automatisch en verplicht lid van de VvE met de daarbij behorende rechten en plichten.