Menu Sluiten

Modelreglement

Om het opstellen van een Reglement van Splitsing te vergemakkelijken en te bewerkstelligen dat de minimale eisen hierin worden opgenomen, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een modelreglement uitgegeven. Afhankelijk van wanneer het gebouw is gesplitst, is een ander reglement van kracht.

Modelreglement 1973
Modelreglement 1983
Modelreglement 1992
Modelreglement 2006
Modelreglement 2017
Modelreglement kleine VvE’s 2021

Modelreglement ondersplitsing 2006
Modelreglement ondersplitsing 2018

Transponeringstabel Modelreglement 1973, 1983,1992 en 2006