Menu Sluiten

Huishoudelijk reglement

Naast de van kracht zijnde Akte van splitsing en het Reglement van splitsing kan iedere VvE zelf een huishoudelijk reglement opstellen. In dit reglement worden zaken van huishoudelijke aard geregeld. Hierbij kan gedacht worden aan de regels rondom huisdieren, het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en de kleurstelling van het schilderwerk. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet, de Akte van splitsing en het Reglement van splitsing.