Menu Sluiten

Financieel beheer

Ook als het gaat om financieel beheer kunnen wij alle mogelijke werkzaamheden voor u uitvoeren; van het openen van bankrekeningen tot en met het opstellen van de jaarrekening en de begroting.

Een greep uit onze werkzaamheden op dit gebied:

Financiële administratie:
Het verwerken van alle inkomsten en uitgaven in de grootboekadministratie.

Opstellen jaarverslag:
Direct na afloop van het jaar stellen wij de jaarrekening samen. Op basis van die jaarrekening verlenen de leden van uw VvE het bestuur décharge voor het gevoerde beleid, meestal op voorspraak van een kascommissie. Wij begeleiden de werkzaamheden van de kascommissie door hen tijdig te voorzien van de benodigde stukken, deze toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Opstellen jaarbegroting:
Jaarlijks stellen wij in overleg met het bestuur een begroting voor het volgend jaar op. Deze leggen we in een jaarvergadering ter goedkeuring voor aan de leden van uw VvE.

Facturen:
Wij controleren alle inkomende facturen en betalen deze na een akkoord van het bestuur van de VvE.

Servicekosten:
In de servicekosten die uw leden betalen zijn de dagelijkse en jaarlijkse kosten verdisconteerd en wordt  gespaard voor uitgaven in de toekomst. Wij berekenen voor u de uit de begroting voortvloeiende servicekosten.
Wij innen de servicekosten voor u en bewaken eventuele betaalachterstanden.

Openen en beheren van bank- en spaarrekeningen:
Wij verwerken alle dagafschriften van uw bank en zorgen voor een optimaal rendement op uw spaarrekening.