Menu Sluiten

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden.

Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren en levert een wettelijke grondslag op voor het instellen van een toezichthoudend orgaan. 

Op basis van de wettekst moet geconcludeerd  worden dat de nieuwe regelgeving die uit deze wet voortvloeit, niet van toepassing is op het appartementsrecht.

Bron: Rijssenbeek Advocaten