Menu Sluiten

Het eigen risico van de opstalverzekering en de VvE

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland een zaak behandeld waarin binnen de VvE discussie bestond voor wiens rekening het eigen risico moet komen in het geval van schade. Het volgende speelde bij de VvE.

Op de vergadering van eigenaars komt het eigen risico van de opstalverzekering aan de orde. Het eigen risico is door de verzekeraar verhoogd van € 1.000,- naar € 1.500,-. De vergadering wordt gevraagd opnieuw een besluit te nemen over de vergoeding van het eigen risico. De vergadering besluit dat het eigen risico voor rekening van de eigenaar komt en niet voor de VvE.
Een eigenaar is het niet eens met dit besluit en verzoekt de rechter om dit besluit nietig te verklaren. De eigenaar legt hieraan ten grondslag dat de VvE verplicht is een opstalverzekering op naam van de VvE af te sluiten. Dat de VvE kiest voor een hoog eigen risico moet volgens deze eigenaar niet voor zijn rekening komen. In het verleden werd het eigen risico wel gedragen door de VvE. Nu waterschade is ontstaan in zijn appartement vindt de eigenaar dat hij gevrijwaard moet worden van betaling van het eigen risico.

In de gerechtelijke procedure legt de VvE uit dat het genomen besluit betrekking heeft op schade aan leidingen die op grond van de splitsingsakte van de VvE niet gemeenschappelijk zijn, maar behoren tot de privé zaken. In dat geval geldt dat het eigen risico door de eigenaar dient te worden gedragen.

De rechter is van mening dat het genomen besluit niet nietig en/vernietigbaar is. Daarbij komt dat het alternatief is dat de voorschotbijdragen voor alle eigenaars fors omhoog zou gaan indien de VvE in álle gevallen het eigen risico voor haar rekening zou nemen ook wanneer de oorzaak niet zou zijn gelegen in een gemeenschappelijke zaak. De rechter wijst het verzoek van de eigenaar af.

Kortom, het eigen risico dat in rekening wordt gebracht door de opstalverzekeraar bij de VvE, mag door de VvE in rekening worden gebracht bij de individuele eigenaar als het gaat om schade als gevolg van een privé kwestie.
Bron: Rijssenbeek Advocaten