Menu Sluiten

Akte van splitsing

Indien een eigenaar van een gebouw besluit het gebouw op te delen (te splitsen) in afzonderlijke juridische eenheden ontstaan er appartementsrechten. Deze rechten kunnen afzonderlijk in eigendom worden overgedragen. De splitsing in appartementen wordt vastgelegd in een notariële akte: ‘de splitsingsakte’ of ‘Akte van splitsing’. Bij de Akte van splitsing hoort een tekening (de splitsingstekening). Hierop staat aangegeven welke delen van het gebouw exclusief in privé gebruik zijn en welke delen gemeenschappelijk zijn. In vrijwel alle notariële Akten van splitsing verwijst de notaris die de akte heeft getekend naar het zogenaamde Modelreglement. In het Modelreglement zijn de gedragsregels opgenomen waaraan de eigenaars/bewoners zich dienen te houden. Het Modelreglement dat van toepassing is èn de afwijkingen daarvan in de Akte van splitsing vormen samen het Reglement van splitsing voor uw appartementencomplex.