Menu Sluiten

Administratief beheer

Bij een VvE komen veel administratieve werkzaamheden kijken die wij u graag uit handen nemen. U kunt daarbij denken aan:

Ledenadministratie:
Het aanleggen en bijhouden van een actueel register van eigenaren en het archiveren van documenten van de VvE.

Algemene ledenvergadering:
In overleg met het bestuur organiseren wij tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering. Dat betekent dat wij de uitnodigingen versturen, inclusief bijbehorende stukken. Ook verzorgen wij de notulen van de vergadering en bewaken de uitvoering van actiepunten die voortvloeien uit de ledenvergadering.

Correspondentie:
Wij doen alle correspondentie voor de VvE en voeren administratieve werkzaamheden uit die verband houden met de door de ledenvergadering genomen besluiten. Ook informeren wij nieuwe leden over verenigingszaken.

Verzekeringen:
Wij handelen schadeclaims voor u af.

Formele zaken:
Wijzigingen in het bestuur geven wij door aan de Kamer van Koophandel. Ook behandelen wij de overdrachten van appartementsrechten, waaronder het informeren van de notaris over financiële verplichtingen van koper en verkoper.