Nieuws

Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22

Update warmtewet

De door minister Kamp gewijzigde Warmtewet is op 22 mei 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.
 
In het wetsvoorstel worden VvE’s vrijwel volledig uitgezonderd van de leveranciersverplichtingen uit de Warmtewet. Deze uitzondering geldt, eenvoudig gezegd, alleen niet voor de meetverplichting. Uitgangspunt is, dat de VvE de warmte meet met een individuele warmtemeter per appartement, op basis waarvan de kosten worden verdeeld.  Als redelijkerwijs geen individuele warmtemeters (kunnen) worden gebruikt mogen de kosten worden gebaseerd op individuele warmtekostenverdelers die het warmteverbruik van elke radiator meten, tenzij de installatie daarvan niet kostenefficiŽnt is. In dat geval mag een andere kostenverdeelsystematiek (op basis van breukdelen) worden gehanteerd.
 
Bovenstaande geldt ook voor gemengde complexen (koop en verhuur), voor coŲperatieve verenigingen en overige vergelijkbare rechtsvormen.
 
Overigens wordt de VvE in het wetsvoorstel gekwalificeerd als verbruiker, ingeval de VvE warmte afneemt en doorlevert aan haar leden. De VvE geniet in dat geval dus bescherming van de Warmtewet.
 
De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel beoordelen. Bron: Rijssenbeek Advocaten