Nieuws

Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22
Warmtemeting verplicht

Het Europees Parlement heeft op  25 oktober 2012 de richtlijn 2012/27/EU aangenomen.
Deze richtlijn stelt dat alle woningen die collectief voorzien worden van warmte, koeling en/of warmwater voorzien dienen te worden van individuele meters. Minimaal twee keer per jaar dienen de bewoners voorzien te worden van facturatie informatie. Hierdoor kunnen bewoners meer invloed uitoefenen op hun energieverbruik.
Vanaf 31 december 2014 is het verplicht op basis van werkelijk verbruik af te rekenen. Voor woningen die niet nog niet voorzien  zijn van individuele meters geldt dat deze uiterlijk op 31 december 2016 voorzien dienen te zijn.