Nieuws

Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22
Verlaagd BTW tarief renovatie en herstel woningen
nogmaals verlengd

Het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij verbouwing of renovatie van uw woning wordt met een half jaarverlengd. Deze gunstige maatregel zou aan het eind van dit jaar stoppen, maar recent is bekend geworden dat de maatregel nog doorloopt tot juli 2015.

Het verlaagde BTW tarief van 6% mag nu worden toegepast van tot 1 juli 2015. Het verlaagde percentage is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen welke ouder zijn dan twee jaar. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Het verlaagde BTW tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden gebruikte materialen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.