Nieuws

Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22
Verlaagd BTW tarief
renovatie en herstel woningen verlengd

De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt met enkele oppositiepartijen over de Begroting van 2014.

Onderdeel van deze afspraken is de verlenging van tijdelijke verlaging van de BTW op arbeid bij onderhoud, renovatie en herstel van 21% naar 6%. Deze maatregel zou op 1 maart 2014 eindigen, maar door de nieuwe begrotingsafspraken wordt de maatregel verlengd voor heel 2014.

Het verlaagde BTW tarief van 6% mag nu worden toegepast van 1 maart 2013 tot 31 december 2014. Het verlaagde percentage is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen
welke ouder zijn dan twee jaar. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Het verlaagde BTW tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden gebruikte materialen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.