Nieuws

Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22
Verlaagd BTW tarief renovatie en herstel woningen

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft besloten dat het verlaagde BTW-tarief mag worden toegepast op de arbeidskosten van alle renovatie- en herstelwerkzaamheden aan een woning. Dit besluit is genomen om de problemen op de woningmarkt aan te pakken.

Het verlaagde BTW-tarief van 6% mag worden toegepast van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Het verlaagde
percentage is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen welke ouder zijn dan twee jaar. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Het verlaagde BTW-tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden gebruikte materialen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.