Nieuws

Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22
Termijn van vernietiging vergaderbesluit

Termijn van vernietiging vergaderbesluit kan niet op een verkapte manier worden verruimd (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 5 september 2013)

De VvE is in kort geding gedagvaard door een eigenaar die wil voorkomen dat de VvE uitvoering geeft aan een besluit tot renovatie van de standleidingen. Het besluit tot renovatie is genomen op 8 april 2013. De VvE geeft vervolgens opdracht tot uitvoering en de werkzaamheden staan gepland voor begin september. Op 5 augustus 2013 wordt een kort geding dagvaarding betekend waarin de eigenaar vordert dat het besluit “buiten werking wordt gesteld”.

De voorzieningenrechter moet beoordelen of het waarschijnlijk is dat de eigenaar in een bodemprocedure het voor elkaar krijgt dat het renovatiebesluit nietig zal worden geoordeeld. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag ontkennend. De VvE mag dus uitvoering geven aan het renovatiebesluit.

Interessant in deze uitspraak is dat de voorzieningenrechter het meest verstrekkende verweer van de VvE toch nog bespreekt. De VvE heeft met succes betoogd dat de eigenaar gebruik had moeten maken van zijn recht om binnen een termijn van een maand vernietiging van het renovatiebesluit te verzoeken. Dit verzoek tot vernietiging is, aldus de voorzieningenrechter, een snelle en eenvoudige weg om de inhoud van een besluit door een rechter te laten toetsen. De eigenaar heeft dit nagelaten en er zijn door de eigenaar geen redenen gesteld of gebleken waarom dit is nagelaten. De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd dat een eigenaar gebruik moet maken van de weg van 5:130 BW en niet na het verstrijken van die termijn op een verkapte manier hetzelfde kan bewerkstelligen in kort geding.

Bron: Rijssenbeek