Nieuws

Lentelaan 2
2103 AB  Heemstede
023 - 529 73 22
Nieuwe wet incassokosten

Op 1 juli 2012 treedt er nieuwe wetgeving in werking op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten.
Dit heeft betrekking op achterstanden die na deze datum zijn ontstaan. De wetgeving heeft gevolgen voor de aanmaningskosten, die vanaf 1 juli onderdeel zijn van de incassokosten.

Met ingang van 1 juli 2012 wordt de vergoeding voor incassokosten berekend aan de hand van een door de wetgever vastgestelde, staffel. Voor de eerste € 2.500,00 bedraagt dit percentage 15% met een minimum van € 40,00. Over de openstaande schulden van € 2.500,00 tot € 5.000,00 10% aan incassokosten, over openstaande schulden tussen de € 5.000,00 en € 10.000,00 5% en zo vervolgt de staffel zich.

De wetgever heeft hiermee besloten dat iedereen recht heeft op een aanmaning zonder extra kosten. Pas bij een tweede aanmaning mogen kosten in rekening worden gebracht.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.